งานสกรีน DTG หรือสกรีนดิจิตอล


 
ราคานี้สำหรับใช้เสื้อของทางร้านเท่านั้น*
*
 

ตัวอย่าง งานสกรีนดิจิตอล