งานสกรีน DTG หรือสกรีนดิจิตอล

 

ตัวอย่าง งานสกรีนดิจิตอล

image
image
image
image
image
image