งานสกรีน DTG หรือสกรีนดิจิตอล

  • สกรีนได้เฉพาะกับผ้า cotton100%
  • สกรีนได้กับผ้าทุกสี
  • สกรีนได้ไม่จำกัดจำนวนสี โดยไม่ต้องมีค่าบล็อค
  • ได้งานสกรีนที่นุ่มเนียนเป็นเนื้อเดียวกันกับเนื้อผ้า

ตัวอย่าง งานสกรีนดิจิตอล